Hem

Denise Cresso

Föreläser och utbildar

MITT FOKUS SOM UTBILDARE OCH

I MITT PÅVERKANSARBETE ÄR

  • personer med funktionsnedsättning och de konsekvenser en funktionsnedsättning kan innebära i vardagen
  • ökad tillgänglighet i samhället att kunna ta sig fram, kunna läsa och förstå och att kunna vara verksam
  • rätten till ett liv utan våld även för personer med funktionsnedsättning

Vem är jag?

Jag är grundaren till appen Vision&Motion vars syfte är att bidra till att blinda och personer med synnedsättning  ska få möjlighet att kunna motionera självständigt. Appen ägs av MIS - Motion och Idrott för Synskadade, Göteborg och har tagits fram med medel från Arvsfonden.


Är medlem i Synskadades Riksförbund, Göteborg och där arbetar jag med tillgänglighet genom att vara med i gruppen för ökad tillgänglighet på gator och torg, i kollektivtrafiken och i kulturen.


Dense leende ed svart kläder mot en husvägg.

Foto: Sofia Andersson, Socker& Bly