Publicerat


PUBLICERAT

Blött fotsteg på en sten

Publikationer jag varit medförfattare till:

 

En jour för alla? En kartläggning av tillgängligheten på Unizons medlemsjourer (2015)

Otillgängliga kvinnojourer? Förkortad version (2012)

Kvinnor med funktionsnedsättning på kvinnojour. Kunskap, tillgänglighet och bemötande (2012)

Det fjärde jämställdhetsmålet - ett kursunderlag från Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt (2010)

Sant eller falskt? Om mäns våld mot kvinnor. (2010)

Otillgängliga kvinnojourer? Sant eller falskt? (2007)

Handbok för syns skull. Pedagogiska förslag för vuxenutbildare (2006)

Sällan Sedda Socialstyrelsen (2011)

 

Dessutom medverkat vid framtagandet av följande filmer:

Dubbelt Utsatt. En film om våld mot kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning (2009).

Se trailer på Youtube. Filmen säljs av Grunden Media.

Det Finns Stunder - fem kortfilmer inkl. utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (2012). Se en av filmerna, om Afsoon MFDs hemsida.

Materialet säljs av Amphi Produktion.

 

Artiklar jag fått publicerat:


De som behöver mest stöd får minst. Fria Tidningarna (2015)

Dubbelt utsatta kvinnor lyfts fram i ny film - Vårt Göteborg (2009)

Vägrade släppa av synskadade Denise vid entrén  GT-EXpressen (2011)

Dags att visa käppvett Göteborgs Fria (2016)

Elvira Sjöblom och Nicolina Pernheim tillhör världseliten, Feministiskt perspektiv (2015)



Filmad föreläsning och på radion

Filminspelning av informationstillfälle om våld i nära relationer mot personer med funktionsnedsättningar. RPS (2013)

Bättre hjälp till dubbelt utsatta kvinnor SR Blekinge (2012)


Deltar i Drömfondens tävling för att jag skrivit en ansökan (2017)

Läs mer om MIS här

Se film här, om MIS här

Syntolkad film här.