Om mig

 

OM MIG

Bild på Denise  Cresso

Denise Cresso

Jag är socionom och har arbetat inom området rehabilitering och våld mot kvinnor under många år. De senare åren alltmer med föreläsningar och utbildningar i olika delar inom Mänskliga Rättigheter.

 

Under perioden 2002- 2007, var anställd som ombud inom Synskadades riksförbund, Göteborg (SRF). Mina områden var: Tillgänglighet, bemötande, Färdtjänst, föräldrar med synnedsättning. På SRF var jag media ansvarig.

 

2007 till 2013 var jag ansvarig informatör och utbildade om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning i Arvsfondsprojektet Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt.

 

Under 2014-2015 arbetade jag som projektledare för Projekt EJA – En Jour för Alla där fokus var våld mot kvinnor med funktionsnedsättning och vikten av En tillgänglig jour. I projektet genomfördes 57 kartläggningar av tillgängligheten på skyddade boenden i Sverige och jag höll 37 temaseminarier för kommunens funktionshinderråd.

 

Därefter var jag anställd på Göteborgs Stad kompetenscenter Dialoga som utvecklingsledare, anställd i projektform, 2015-2016.

Nuläge

I dagsläget frilansar jag som förelsare/utbildare och är projektledare.

Har bland annat uppdrag som utbildningsledare på KvinnofridsAkademin och håller därigenom föreläsningar och utbildningar om våld i nära relation m.m., se Kvinnofrid.nu.

Jag utbildar även om vikten av tillgänglighet för alla och har årliga uppdrag för Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg.

Du hittar mig även på LinkdIn:

Kontakt:

Denise Cresso

Mobil + 46 706 148 146

 

E-post/Mail: denise@cresso.nu