Hem

Denise Cresso

Föreläser och utbildar

MITT FOKUS SOM UTBILDARE OCH

I MITT PÅVERKANSARBETET ÄR

  • personer med funktionsnedsättning och de konsekvenser en funktionsnedsättning kan innebära i vardagen
  • ökad tillgänglighet i samhället att kunna ta sig fram, kunna läsa och förstå och att kunna vara verksam
  • rätten till ett liv utan våld även för personer med funktionsnedsättning

Jag är ordförande i MIS - Motion och Idrott för Synskadade Göteborg (www.misgbg.se).

Vi vill öka möjligheten att kunna motionera självständigt. Utifrån medlemskap i Synskadades Riksförbund Göteborg, är jag med i gruppen för ökad tillgänglighet på gator och torg, i kollektivtrafiken och i kulturen. Vi agerar därför det är viktigt att hela tiden att kunna ta del av information med tal eller syntolkning.

 

 

Kontakt:

Denise Cresso

Mobil + 46 706 148 146

 

E-post/Mail: denise@cresso.nu