F!

F! Funktionsrättspolitisk talesperson

Valberedningens motivering:

Denise har ägnat sitt liv åt att slåss för de två största frihetsfrågorna: frihet från våld och friheten att bestämma över sitt eget liv. Som expert i funktionsrättsfrågor i kombination med hennes kunskaper om mäns våld mot kvinnor har hon en unik kompetens som behövs i riksdagen.

 

Utgångspunkten för Denises arbete har alltid varit inkludering, tillgänglighet och normkritik. Inom hennes arbete för att synliggöra det våld som särskilt drabbar kvinnor med funktionsnedsättning tog hon initiativ till #slutvillkorat inom #metoo rörelsen.

 

Genom funktionsrättsrörelsen har hon även varit en stark röst mot regeringens urholkning av LSS.

 

I riksdagen kommer Denise med trovärdighet och förankring inom funktionsrättsrörelsen att driva den politik som får ett slut på osynliggörandet av människor med normbrytande funktionsvariationer och deras livsvillkor!

Länk till Min riksdagskandidatur

Länk till min plattform: Denise Cresso - folder

Länk till Frågor och svar om Feministiskt Initiativs politik: Funktionsrätt

Länk till Rätten till ett liv utan våld

Länk till En tillgänglig valrörelse där alla kan delta

Se min kampanjfilm till höger om denna text:

Har inte lyckats lägga in syntolkningen så den kommer här nedan:

 

Syntolkning:

Första bilden: Vi ser Denise Cresso le rakt emot oss med ett stolt uttryck, mot en rosa bakgrund, med Fi-loggan till vänster.

Till höger text: Denise Cresso, utbildningsledare, Göteborg. Riksdagskandidat. Funktionsrättspolitisk talesperson för *Eministiskt* initiativ.

 

Nästa bild visar Denise med ett stort leende, i solglasögon och Fi-tröja till höger i bild och till vänster en text som lyder: "Idag är inte alla en del av samhället. Alla kan inte komma in överallt. Många kan inte delta i samhällsdebatten. Många har inte möjlighet att lämna hemmet. En del arbetar utan lön i "Daglig verksamhet". Konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska vara lag, som ger sanktioner vid lagbrott. Nu har vi testat frivillighet i snart 20 år utan resultat. En rätt till ett liv som alla andra, oavsett normbrytande funktionalitet."

 

En rosa ballong stiger över skärmen och försvinner uppåt.

En annan rosa ballong kommer in från höger, flyger sakta framför Denise åt vänster, viker sedan av uppåt i sicksack mot himlen.

 

Slutbilden är samma bild som den första, men med webbadresser till Fi och upphovsrätter till bild och video, i text till höger.

www.feministisktinitiativ.se.

Foto av Denise i rosa tröja med tryckt F!: Kerstin Kristensen

Foto: Oskar Stenberg, Fi

Video: Lena Bolin

 

Kontakt:

Denise Cresso

Mobil + 46 706 148 146

 

E-post/Mail: denise@cresso.nu